top of page

Tietosuojakäytäntö

1. Johdanto

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, miten Saneeraustalo Oy (rekisterinpitäjä) kerää, käyttää ja suojelee henkilötietoja. Tämä käytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, joita kerätään asiakkailta, työntekijöiltä, alihankkijoilta ja muilta sidosryhmiltä.

 

2. Kerätyt tiedot ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Työntekijöiden tiedot: Nimi, henkilötunnus, pankkitiedot, työsuhdetiedot

Alihankkijoiden tiedot: Yrityksen nimi, yhteyshenkilön tiedot

 

Keräämme tietoja sopimusten tekemisen yhteydessä tai saamme ne muutoin rekisteröitävältä itseltään suostumuksen perusteella. Lisäksi saamme lakien sallimissa puitteissa tietoja julkisista lähteistä (kuten kaupparekisteni ja väestötietojärjestelmä). Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai henkilön antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun

 

3. Tietojen käyttö

Käytämme kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakassuhteiden ylläpito ja asiakaspalvelu

Työsopimusten hallinta ja palkanmaksu

Yhteistyösopimusten hallinta alihankkijoiden kanssa

Markkinointi ja viestintä (vain suostumuksella)

 

4. Tietojen suojaaminen

Pidämme huolta siitä, että kerätyt henkilötiedot säilytetään turvallisesti ja suojaamme niitä luvattomalta pääsyltä, väärinkäytöltä tai tuhoamiselta.

 

5. Tietojen jakaminen

Emme jaa tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asianmukaista suostumusta, paitsi lain sallimissa ja vaatimissa tilanteissa. Pääsääntöisesti emme luovuta rekisteröidyn tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. Poikkeuksellisesti voisimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

 

6. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

7. Tietojen oikeudet (tarkastus- ja oikaisuoikeus)

Henkilöllä on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa, oikeus tarkastaa tiedot, pyytää tietojen korjaamista ja oikeus pyytää tietojen poistamista.

 

8. Yhteydenotto ja rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Suomen Saneeraustalo Oy (Y-tunnus 2712583-1), osoite: Itäinen Valkoisenlähteentie 14 B, 01380 VANTAA, tietosuojavastaava: Juhani Viitala, toimitusjohtaja.

 

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää tietojasi koskevia oikeuksiasi, ota yhteyttä juhani.viitala@saneeraustalo.fi

bottom of page